Aktualny czas:
Czwartek, 29 lipca 2021
 
 
 

Jestemy szko posiadajc status niepublicznej jednostki owiatowej.

Zajmujemy si przygotowywaniem do matury uczniów klas maturalnych i przedmaturalnych, absolwentów pragncych poprawi wynik matury oraz osób dorosych z dug przerw w nauce ("matura po latach"). Organizujemy kursy maturalne oraz jzykowe.

Aktualnie trwaj zapisy na:

Kursy przygotowujce do poprawki matury - sierpie 2021

Kursy przygotowujce do matury w sezonie 2021/2022

Zapraszamy do zapoznania si z nasz ofert kursów maturalnych i kursów jzykowych oraz opiniami osób, które ju skorzystay z naszych usug.

Zapisy przyjmujemy telefonicznie pod numerem telefonu: 792 55 33 03, mailowo: forberg@forberg.pl lub poprzez formularz zgoszeniowy na naszej stronie internetowej w zakadce Zapisy

 

Kursy maturalne

 

 

 

Zajcia przygotowujce do poprawki matury z matematyki stacjonarnie lub ONLINE:

 • intensywna trzytygodniowa powtórka i wytumaczenie materiau niezbdnego do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie poprawkowym
 • zajcia cztery razy w tygodniu od 02.08.2021 do 19.08.2021 wg grafiku:
- poniedziaek 16:30 do 18:00, przerwa 15 minut, 18:15 do 19:45

- wtorek 16:30 do 18:00, przerwa 15 minut, 18:15 do 19:45

- roda 16:30 do 18:00, przerwa 15 minut, 18:15 do 19:45

- czwartek 16:30 do 18:00, przerwa 15 minut, 18:15 do 19:45

Zapisy przyjmujemy telefonicznie pod numerem 792 55 33 03

Zajcia przygotowujce do poprawki matury z j. polskiego stacjonarnie lub ONLINE:

 • intensywna trzytygodniowa powtórka materiau z literatury i wiedzy o jzyku, niezbdnego do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie poprawkowym
 • nauka pisania rozprawki
 • zajcia cztery razy w tygodniu od 02.08.2021 do 19.08.2021 wg grafiku:
- poniedziaek 16:30 do 18:00, przerwa 15 minut, 18:15 do 19:45

- wtorek 16:30 do 18:00, przerwa 15 minut, 18:15 do 19:45

- roda 16:30 do 18:00, przerwa 15 minut, 18:15 do 19:45

- czwartek 16:30 do 18:00, przerwa 15 minut, 18:15 do 19:45

Zapisy przyjmujemy telefonicznie pod numerem 792 55 33 03

Zajcia przygotowujce do poprawki matury z jzyka angielskiego stacjonarnie lub ONLINE :

 • intensywna trzytygodniowa powtórka materiau niezbdnego do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie poprawkowym
 • nauka pisania wypowiedzi pisemnej zgodnie z wymogami klucza maturalnego
 • zajcia cztery razy w tygodniu od 02.08.2021 do 19.08.2021 wg grafiku:
- poniedziaek 16:30 do 18:00, przerwa 15 minut, 18:15 do 19:45

- wtorek 16:30 do 18:00, przerwa 15 minut, 18:15 do 19:45

- roda 16:30 do 18:00, przerwa 15 minut, 18:15 do 19:45

- czwartek 16:30 do 18:00, przerwa 15 minut, 18:15 do 19:45

Zapisy przyjmujemy telefonicznie pod numerem 792 55 33 03

Kursy maturalne - 2021/2022 dla modziey w Katowicach, w Krakowie, w odzi, w Lublinie lub ONLINE dla uczniów z caej Polski.

 • co tydzie 90 minut zaj w staym, uzgodnionym z Tob terminie.
 • do wyboru terminy: w tygodniu popoudniami lub w soboty przed poudniem
 • zajcia do koca kwietnia 2022
 • na poziomie podstawowym lub rozszerzonym
 • osobne zajcia dla uczniów klas maturalnych i przedmaturalnych
 • zajcia stacjonarne w Katowicach, w Krakowie, w Lublinie, w odzi lub online dla osób z caej Polski

Kursy maturalne dla dorosych z dug przerw w nauce ONLINE (Matura po latach - 2021/2022)

 • zajcia co tydzie w kad sobot od 8:30 do 15:15 ( cztery bloki 90-minutowe oraz trzy przerwy 15 minutowe)
 • co tydzie zajcia z matematyki / jzyka polskiego i jzyka obcego (do wyboru j. angielski, j.niemiecki lub j. rosyjski)
 • zajcia do koca kwietnia 2022
 • zajcia stacjonarne w Katowicach lub online dla osób z caej Polski

 

 

 • Zajcia prowadzone przez egzaminatorów maturalnych, nauczycieli z powoania, którzy lubi uczy, potrafi uczy i angauj si w to co robi
 • Niewielka liczba kursantów w grupach
 • Doskonaa lokalizacja w cisych centrach miast
 • Moliwo wybrania zaj w formie online dla osób z caej Polski
 • Przystpne ceny
 • Wszystkie materiay w cenie kursu

 

Kursy maturalne

 

 
 kursy maturalne dla doros3ych

  

Mapa Strony
strony internetowe